НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

Уважаеми дами и господа,

При заявяване на Вашето участие в обучението, молим да вземете предвид следната информация:

За участие в обучението се заплаща такса участие, която включва: семинарна такса, обяд, вечеря, кафе паузи, конферентни материали, консултации с лектора и по желание нощувка в единична или двойна стая. Размерът на таксите е както следва: 

  • Без нощувка                                  220 лева с ДДС
  • С нощувка в двойна стая              280 лева с ДДС (на човек)
  • С нощувка в единична стая          310 лева с ДДС

За допълнителна нощувка на 13 март се доплащат 80 лв. за единична и 50 лв. за двойна стая.

Резервация за шофьор – отбелязва се в заявката и се заплащат 165 лв. с ДДС, които включват: нощувка със закуска в единична стая на 14 март, обяд и вечеря.  

Краен срок за заявка за участие: 8 март 2019 г. (петък). Таксите участие се превеждат до 11 март 2019 г. (понеделник) на следната банкова сметка:

Юро Банк И Еф Джи Груп България АД,
Гр. София, клон Ситняково, ул. „Черковна“ №105
IBAN BG82BPBI79401060884701, BIC BPBIBGSF, 
НСОРБ–Актив ЕООД
 

При отказ от участие до 11 март се възстановяват 50 % от заплатената такса. След тази дата такси не се възстановят. При превеждане на таксите в платежното нареждане, запишете името на общината или второстепенния разпоредител, от чието име се превежда таксата и броя на участниците. Фактурите ще бъдат издавани след получаване на дължимата сума и ще бъдат раздавани при регистрацията на участниците.

Обучението ще се проведе при минимум 30 записани участника.