Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки. Работа с ЦАИС „ЕОП“

За събитието

„Поради големия интерес „НСОРБ-Актив“ ЕООД организира още едно издание на обучението по прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП и работа с ЦАИС „ЕОП“. То ще се проведе, спазвайки стриктно правилата за социална дистанция и съблюдаване на въведените противоепидемични мерки, на 15 и 16 октомври 2020 г., в хотел „Новотел“, гр. София.

Целева група: юристи и експерти, ангажирани с подготовката и провеждането на обществени поръчки. При проявен професионален интерес могат да се включат и други общински експерти.

Лектор: Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП).

Теми, включени в програмата:

 • Нормативна уредба свързана с електронното възлагане на обществени поръчки.
 • Нормативни правила за работа с ЦАИС ЕОП.
 • Изисквания за работа със системата. Организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Администратор на системата и определяне на роли в системата.
 • Отражение на нормативните изисквания за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки.
 • Ключови възлагателни моменти, нови моменти във вътрешните правила по ЗОП, прогнозиране и планиране на обществените поръчки.
 • Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица.
 • Поддържане на досие на обществената поръчка.
 • Практическа симулация на работа с ЦАИС „ЕОП“.

С цел обучението да бъде максимално полезно, участниците могат предварително да изпращат конкретни въпроси и казуси на e-mail: g.kolev@namrb.org до 14 октомври 2020 г.

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

септември 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4