Прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП,в сила от 1 март 2019 г.

За събитието

Във връзка с последните изменения в сила от 1 март 2019 г., НСОРБ-Актив ЕООД организира обучение на тема: „Прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП“.

Обучението ще се проведе на 14 и 15 март в гр. София, хотел „Царско село“.

Целева група: юристи и експерти, ангажирани с подготовката и провеждането на обществени поръчки. При проявен професионален интерес могат да се включат и други общински експерти.

Лектор: Ивайло Стоянов, юрист, главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник-отдел „Предварителен контрол” в АОП, одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

В програмата са включени теми, свързани с:

 • Новите моменти в законодателството в областта на обществените поръчки в сила от м. март и м. ноември 2019 г.
 • Основните предизвикателства в практиката по прилагане на ЗОП и ППЗОП;
 • Актуалните правила и новите моменти в действащото законодателство по обществени поръчки:
 • Планирането и подготовката на обществена поръчка
 • Възлагането на обществена поръчка
 • Изисквания към и попълване на ЕЕДОП
 • Контролът от страна на възложителя.
 • Новите правила при обжалване;
 • Практика на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП и на АДФИ по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП.

С цел обучението да бъде максимално полезно, участниците могат предварително да изпращат конкретни въпроси и казуси на e-mail: g.kolev@namrb.org до 12.03.2019 г.

 

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

септември 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
  Форум за данъчните експерти - ден 1/2
 • 27
  Форум за данъчните експерти - ден 2/2
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6